Autoverzekering

Een autoverzekering is een ruime term voor velerlei verzekeringen die tot doel hebben de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren. Een autoverzekering is in de landen van de Europese Unie verplicht. Deze verplichting wordt in Nederland en België geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

In de Europese Unie bestaat een vrij uniforme wetgeving over motorrijtuigen. Voorop staat de bescherming van de slachtoffers van verkeersongevallen waarbij een motorrijtuig is betrokken. Deze bescherming wordt geregeld middels een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen.

Een autoverzekering is een verzekering die schade door of met de eigen auto verzekerd. De autoverzekering wordt daardoor ingedeeld in de schadeverzekeringen. Een autoverzekering bestaat grofweg uit drie dekkingen, waarvan de aansprakelijkheidsdekking verplicht is:

• aansprakelijkheidsdekking
• beperkt cascodekking
• volledig cascodekking

Deze dekkingen kunnen, indien gewenst, nog worden uitgebreid met aanvullende verzekeringen, zoals een inzittenden- of rechtsbijstanddekkingen

ROY-DATA

Vanaf 1 september 2007 worden de gegevens van royementsverklaringen betreffende de motorrijtuigenverzekering opgenomen in de Roy-data (royementsverklaringen data base).

Het Roy-data systeem, waarin royementsgegevens zoals het aantal schadevrije jaren geraadpleegd kunnen worden, heeft grote voordelen. Alleen motorrijtuigenverzekeraars hebben toegang tot dit systeem en daarmee tot uw schadevrije jaren. Deze schadevrije jaren zijn mede bepalend voor de hoogte van de premie van een motorrijtuigenverzekering.

Roy-data zorgt ervoor dat motorijtuigen verzekeraars effiënter kunnen werken en dat u geen royementsverklaring meer naar uw nieuwe verzekeraar hoeft te sturen. Voor inzage in uw registratie in Roy-data kunt u het formulier " inzage in uw registratie Roy-data " downloaden op www.seps.nl/inzagerecht of bellen met het nummer 071-3641872 van de helpdesk Roy-data.